Αρχική  /  Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σκοπός της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Πρόθεσή μας είναι να κοινοποιούμε οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτήν τη σελίδα έτσι ώστε να είστε πάντα ενημερωμένοι σχετικά με τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγουμε.

 

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες όπως το όνομα, το επώνυμο, η ηλεκτρονική διεύθυνσή σας (email), τα τηλέφωνα επικοινωνίας σας (κινητό και σταθερό) και τέλος η ταχυδρομική διεύθυνσή σας, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας.

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας που είναι το Πολιτικό Γραφείο του Γρηγόρη Τάσιου – 22ας Απριλίου 1854, 1 | 63100, Πολύγυρος | Χαλκιδική – 23710 21545. Το Πολιτικό Γραφείο του Γρηγόρη Τάσιου δεν προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται κατόπιν δικής σας συναίνεσης από το Πολιτικό Γραφείο του Γρηγόρη Τάσιου σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που ορίζει ο γενικός κανονισμός προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και οι λοιπές κείμενες νομοθετικές διατάξεις για τη διατήρηση και χρήση των δεδομένων με σκοπό την αμφίδρομη επικοινωνία μας και την ενημέρωσή σας για την πολιτική του δράση. Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται από το Πολιτικό Γραφείο κατά τη διάρκεια της πολιτικής δραστηριότητας του Γρηγόρη Τάσιου, εκτός εάν ζητήσετε τη διαγραφή τους.

 

Τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού GDPR αφορούν:

 

  • στη λήθη (διαγραφή)
  • στη φορητότητα δεδομένων
  • στην εναντίωση
  • στην αλλαγή δεδομένων (διόρθωση)
  • στην ενημέρωση
  • στην πρόσβαση
  • στον περιορισμό της επεξεργασίας

 

Αναλυτική αναφορά στα δικαιώματά σας μπορείτε να βρείτε στο πλήρες κείμενο του Κανονισμού εδώ [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN] 

Σας διαβεβαιώνουμε ότι τα στοιχεία σας δε διαβιβάζονται σε κανένα τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που δε συνδέεται με το Πολιτικό Γραφείο του Γρηγόρη Τάσιου. Το Πολιτικό Γραφείο του Γρηγόρη Τάσιου μεριμνά ώστε όλοι οι παραπάνω, με τους οποίους συνεργάζεται, να συμμορφώνονται με τον GDPR. Για την ηλεκτρονική αποστολή ενημερωτικού υλικού χρησιμοποιούμε τη διαδικτυακή πλατφόρμα Mailchimp.

Για την απλή περιήγηση στην ιστοσελίδα grigoristasios.gr δε συλλέγεται κανένα προσωπικό σας στοιχείο. 

Αν επιθυμείτε τη διαγραφή ή την τροποποίηση των στοιχείων σας οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον μπορείτε να μας ενημερώσετε σχετικά επικοινωνώντας στο 23710 21545, ή στέλνοντας e-mail στο info@grigoristasios.gr, ή μέσω της παρούσας ιστοσελίδας www.girgoristasios.gr  συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα.

Τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς τηρούνται/αποθηκεύονται από εμάς σε ασφαλή βάση δεδομένων και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

 

 

Προστασία Ανηλίκων

 

Δε συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από ανηλίκους κάτω των 18 ετών. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 18 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε συλλέξει πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 18 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@grigoristasios.gr.

 

 

Επικοινωνία

 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@grigoristasios.gr  ή τηλεφωνικά στο 23710 21545.